Wagenparkbeheer

Bij de Fleetconsultants

Wagenparkbeheer | Advies |
Grip op autokosten | Inkoop | Controle & Rapportage

Strategisch wagenparkbeheer

Een wagenpark beheren is vandaag de dag een specialistische taak. Wet- en regelgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen, inkopen, het is slechts een van fractie wat er allemaal komt kijken bij wagenparkbeheer of het te voeren totale mobiliteitsbeleid van een onderneming. De kostenpost van het wagenpark staat vaak in de top 3 van hoogste kostenposten binnen de organisatie en het is daarom van belang om de kosten beheersbaar te houden.

De Fleetconsultants hebben jarenlange ervaring met wagenparkbeheer en kennen de ins en outs. Wij zijn een team met verschillende specialiteiten, van onderhoudsspecialist tot en met arbeidsjuristen, die het wagenparkbeheer van uw organisatie begrijpen.

Door outsourcing van het wagenparkbeheer kunt u zich richten op uw core business en dan doen wij ook waar we goed in zijn: het beheer van uw wagenpark. Op elk gewenst moment advies over uw wagenpark en iedere maand een analyse van de performance van uw wagenpark voor een vast bedrag per maand. We maken gebruik van analysesystemen waarmee we rijgedrag kunnen analyseren, zodat het wagenpark efficiënt ingezet kan worden. Wij hebben tevens een breed netwerk binnen de leasebranche, dus bij het vervangen van leaseauto’s, het herstellen van schades of brandstofmanagement kunt u gebruik maken van ons netwerk en profiteren van ons inkoopvoordeel.

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit dienstverlening en werken daarom met contracten die per dag opzegbaar zijn en garanderen een kostenverlaging van het wagenpark.

Welke diensten vallen onder wagenparkbeheer?

Het wagenparkbeheer is onder te verdelen in vijf pijlers

BEHEER

 • Strategisch
 • Operationeel
 • Kostenmanagement
 • Contractbeheer

ADVIES

 • Praktijkadvies
 • Beroepsgericht
 • Berijdersovereenkomst
 • Juridisch Advies

INKOOP

 • Schaalvoordelen
 • Tender
 • Keuze leasemaatschap-
  pij(en)

CONTROLE

 • Berijder
 • Facturatie
 • Leasemaatschappij
 • MVO

BIJSTUREN

 • Beleidsevaluatie
 • Medewerkersturing
 • Wetswijzigingen
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.