Over flexibiliteit gesproken… als er één branche is die van flexibiliteit houdt dan is het de uitzend/detacheringsbranche wel. Vandaag een medewerker aangenomen en morgen aan het werk. De mobiliteitsbehoefte bestaat uit een leaseproduct dat dezelfde kenmerken heeft. De dynamic die zich voordoet bij de uitzendbranche bestaat onder andere uit het snel kunnen schakelen indien er een auto nodig is en de soepelheid om een auto in te leveren indien de auto over is. Dat vergt een bijzondere constructie die bij de juiste leasemaatschappij moet worden ondergebracht , maar welke leasemaatschappij is dat?

Onze ervaring is dat de grootste uitdaging hem zit in poolbeheer en de juiste auto voor de juiste beroepen.

Indien meerder personen één auto gebruiken bestaat de grootste uitdaging in het poolbeheer. En dan met name de juiste (berijder) registratie van de auto, schadepreventie en waterdichte berijdersovereenkomsten/regelementen.

Welke auto’s voldoen aan de juiste eisen die gelden voor de verschillende beroepsgroepen. Moet ik kiezen voor een auto waar bepaalde gereedschappen in moeten of dienen de auto’s alleen om klanten te bezoeken of wellicht wel een combinatie?

Welke auto’s zijn qua zuinigheid het meest geschikt voor stadsritten of lange afstandsritten?

Zijn er alternatieven mogelijkheden qua vervoer? Weleens gedacht aan elektrische auto’s, elektrische scooters of elektrische fietsen?

Is het verstandig om een tender met een sterke service level agreement uit te schrijven?

Wat zijn mijn mogelijkheden als starter in de uitzendbranche?

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.