Er is veel veranderd bij de woningcorporatie branche, de nieuwe Woningwet staat onder andere dat corporaties commerciele en maatschappelijke activiteiten van elkaar moeten scheiden. De focus moet liggen op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele andere maatschappelijke taken.

Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat woningcorporaties administratieve taken opnieuw moeten inrichten die voldoen aan de huidige wet en regelgeving.

De woningcorportaties moeten ten alle tijden gereedstaan voor hun bewoners.

Het is dan ook van belang dat de bedrijfswagens betrouwbaar zijn en 24 uur per dag beschikbaar zijn. Het beleid op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijke kwestie die speelt bij iedere corporatie. Het creëren van de laagst mogelijke Co2 uitstoot is een continue proces die continue gemonitord moet worden. De belastingregels moeten worden gehandhaafd en gecontroleerd worden om narekeningen te voorkomen.

De Fleetconsultants kennen de uitdagingen van deze dag die bij een woningcorporatie spelen.

Enkele uitdagingen:

  • Kopen of leasen van het wagenpark?
  • Analyse extern of intern financieren?
  • In enkele steden is het niet meer toegestaan om met verouderde diesel motoren de stad te betreden, welke (bedrijfs) auto’s passen bij ons nu en in de toekomst?
  • Andere vormen van vervoer bijvoorbeeld elektrische scooters en zelf elektrische fietsen?
  • Uitbesteden of het in eigen beheer uitvoeren van het wagenparkbeheer?
  • Hoe moeten we een Europese aanbesteding of tenders uitvoeren?
  • Hoe stellen we een waterdicht service- en pricelevel agreement op?

 

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.